Privacy Verklaring

Privacy Verklaring www.kristelschrijft.nl

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van personen te beschermen.

Als auteur van www.kristelschrijft.nl stel ik me ten doel om de privacy van mijn websitebezoekers te respecteren. Daarom sluit ik aan bij deze wet en deel ik in deze verklaring informatie over hoe ik zorgdraag voor jouw privacy.

Wil je meer informatie, dan kun je een reactie achterlaten op mijn website, mij benaderen via mijn Facebookpagina www.facebook.com/omdatuhetzegt of per e-mail via kristelschrijft@hotmail.com

Verwerking van persoonsgegevens

Via mijn website worden IP-adressen verzameld, omdat voor de website Google Analytics is ingesteld. Hiermee kan ik inzicht krijgen in de bezoekersaantallen van mijn website, de tijdsduur van bezoeken aan mijn website en welke pagina’s van mijn website het meest bekeken worden. De IP-adressen zijn geanonimiseerd en met de via Google Analytics verkregen informatie wordt verder niets gedaan.

Er is op mijn website geen sprake van tracking cookies, waarmee het internetgedrag van de websitebezoekers wordt geanalyseerd. Tevens is er geen sprake van het versturen van een nieuwsbrief, dan wel het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties. Wel kun je je op mijn website registeren als je geïnformeerd wilt worden als ik een nieuwe blog plaats. Het is mogelijk om je voor deze service ook weer uit te schrijven.

Als je een reactie wilt plaatsen op een van mijn blogs, dan kan ik je IP-adres, je naam en de e-mailadres zien. Met deze informatie wordt verder echter niets gedaan. Bij het geven van een reactie kun je zelf bepalen hoe je naam zichtbaar wordt voor mij en op de website: alleen je voornaam of ook je achternaam, een schuilnaam of gewoon ‘anoniem’. Je e-mail adres wordt sowieso nooit op mijn website getoond.

Ik heb niet de intentie persoonsgegevens op te slaan van mensen onder de 16 jaar. Mijn website richt zich ook niet op deze doelgroep. Aangezien ik geen leeftijd/geboortedatum informatie opsla, is voor mij echter niet na te gaan of ik persoonsgegevens van iemand onder de 16 jaar heb verkregen. Mocht je van mening zijn dat zonder toestemming persoonsgegevens van iemand onder de 16 jaar zijn opgeslagen, neem dan contact met me op via een van de bovenstaande kanalen. De persoonsgegevens zullen dan worden verwijderd.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze aan mij zijn verstrekt.

Het doel van de gegevens die ik via registratie verkrijg, is om lezers op de hoogte te kunnen houden. Deze persoonsgegevens worden voor dit doel bewaard totdat de betreffende persoon zich uitschrijft en zodoende aangeeft niet langer te willen dat zijn/haar gegevens worden bewaard. In dit geval zal het e-mail adres van deze persoon uit mijn registraties verwijderd worden.

De geanonimiseerde IP-adressen die ik verkrijg vanuit Google Analytics, hebben tot doel mij inzicht te geven in de bezoekersaantallen en bezoekersduur van mijn website. Aangezien dit doel aanwezig blijft, zullen deze gegevens voor onbepaalde tijd worden bewaard.

De gegevens die worden verstrekt bij het geven van een reactie op een blog, zullen bewaard blijven zoals de betreffende blog online staat op mijn website.

Jouw rechten t.a.v. je persoonsgegevens

Op basis van de AVG heb je het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen, om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens, om een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens, om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stopzetten en om je persoonsgegevens aan je te laten toesturen. Een verzoek hiertoe kun je aan mij doen via kristelschrijft@hotmail.com.

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring van www.kristelschrijft.nl.