Bedreigd om je werk

Het is de laatste jaren geregeld in het nieuws: geweld tegen hulpverleners. Ambulancemedewerkers, politiemensen en brandweerlieden worden bedreigd, terwijl ze hun uiterste best doen om mensen te helpen. Ik vraag me altijd af wat mensen toch bezielt om zich op die manier tegen hun medemensen te keren. Ongetwijfeld zal er regelmatig drank- of drugsgebruik in het spel zijn, maar soms wordt bewust geweld gebruikt. Bedreiging, ter plaatse of via social media, komt ook regelmatig voor.

Niet alleen hulpverleners worden bedreigd, maar ook mensen in andere beroepsgroepen, zoals politici, ambtenaren of medewerkers van bedrijven. Vorige week hoorde ik bij een van de opdrachtgevers voor wie ik werk, dat bij de Omgevingsdienst Midden Holland een rij dienstauto’s is afgebrand. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.

Balanceren

Omgevingsdiensten zijn overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van onze ‘fysieke leefomgeving’. Dit betekent dat deze organisaties ervoor zorgen dat bedrijven zich houden aan de regels met betrekking tot het milieu en onze veiligheid. Dit doen ze door vergunningen te verlenen, toezicht te houden op de naleving van de gestelde regels en, waar nodig, handhavend op te treden als een bedrijf zich niet aan de regels houdt. Dit is een lastige taak, want je balanceert tussen verschillende belangen. Enerzijds de economische belangen van de bedrijven zelf en van de regio waarin ze gelegen zijn (werkgelegenheid is hard nodig); anderzijds de belangen van de omwonenden, die in een gezonde en veilige omgeving willen leven. Daarnaast is er dan nog de wetgeving, waar we ons met zijn allen aan zullen moeten houden. De medewerkers van de Omgevingsdiensten zijn zich bewust van de dunne lijn waarop ze lopen en beseffen dat het soms heel lastig is om het iedereen naar de zin te maken.

Heel vaak gaat het goed, worden de vergunningvoorschriften nageleefd en blijft een bedrijf binnen de opgelegde normen. Problemen zijn echter niet altijd te voorkomen. Defecte installaties, menselijke fouten: een ongeluk zit in een klein hoekje.

Als een bedrijf zich bewust niet aan de regels houdt, dan kunnen Omgevingsdiensten hier tegen optreden. Dit kan met bestuursrechtelijke maatregelen, zoals het opleggen van een dwangsom of zelfs het stilleggen van het bedrijf, maar ook strafrechtelijke vervolging komt soms voor.

Onvrede

Uiteraard kunnen dergelijke zaken leiden tot onvrede. Bedrijven kunnen het niet eens zijn met strenge normen die ze krijgen opgelegd of met maatregelen die tegen hen worden genomen. Omwonenden kunnen ongelukkig zijn met de negatieve milieugevolgen die de aanwezigheid van een bedrijf met zich meebrengt. Dit is allemaal heel logisch en begrijpelijk. Toch zou het fijn zijn als iedereen eens wat beter na zou denken voor hij/zij geweld gebruikt of iemand ernstige bedreigingen naar het hoofd slingert. Het overgrote merendeel van de mensen in deze maatschappij, van hulpverleners tot politici, ambtenaren en ook medewerkers van bedrijven, doet zijn of haar werk op een zo goed mogelijke manier. Met respect voor de medemensen en het milieu. Daarom zou het fijn zijn als we allemaal zouden proberen kalm te blijven als we het ergens niet mee eens zijn. Ergens over klagen mag, je mening geven mag, maar bedreiging en het gebruik van geweld tegen mensen die gewoon hun werk doen, is wat mij betreft onacceptabel.

Dit bericht is geplaatst in Ondernemerschap met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reageren? Dat kan hier:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *